Videá z právnej poradne

Pozrite si, ako sme radili v televízii

Beriete si pôžičku? Na čo si treba dávať pozor?

Zmluva o pôžičke je klientovi vystavená pri každej schválenej pôžičke. Skontrolujte si svoje zmluvy či obsahujú presné označenie zmluvných strán – veriteľa a dlžníka, je definovaný presne predmet zmluvy, výška úroku, počet splátok, výška mesačnej splátky, termín splatnosti a všetky podmienky za ktorých je pôžička poskytnutá. A samozrejme nesmieme zabúdať aj na práva a povinnosti zmluvných strán. Pri problémoch so splácaním komunikujte s veriteľom, aby nebolo neskoro.

Nákup na internete, Práva zamestnancov

Ako postupovať v prípade, ak tovar kupujete na internete a po prevzatí tovaru zistíte, že to nie je to čo ste očakávali a chceli by ste ho vrátiť? Právo na vrátenie tovaru kupovaného cez internet je jedným zo základných pravidiel európskej smernice 97/7/ES, ktorá sa zaoberá týmto novodobým trendom nákupu na diaľku, čiže cez internet. Poznajte svoje spotrebiteľské práva a naučte sa v nich orientovať.

Zákonník práce ponúka niekoľko možností, ako môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so zamestnancom. Najjednoduchší spôsob skončenia pracovného pomeru je dohodnúť sa na jeho skončení so zamestnancom. Ktorá možnosť je pre zamestnanca najvýhodnejšia? Načo si dať pozor a k čomu sa nedať dotlačiť?

Choroby z povolania, Rozvod manželstva

Kedy sa z bežného ochorenia stane choroba z povolania? Ako ďalej postupovať, ak máte podozrenie, že trpíte chorobou z povolania? Návrh na rozvod zjednoduší a urýchli priebeh celého konania o rozvode. Nechajte si poradiť odborníkom.

Výpoveď od zamestnávateľa, Úraz v zahraničí

Ak vás zamestnávateľ vyhadzuje z práce a neuvedie dôvod, robí chybu. Na súde uspejete. Poznajte svoje práva a nenechajte sa oklamať zamestnávateľom.

Domáce násilie, Práva zdravotne postihnutých a kompenzačné príspevky

Pre obete násilia nie sú peniaze prvoradé, ale dokážu aspoň čiastočne zmierniť následky ujmy na zdraví. Na aké odškodné má nárok obeť násilia, kto Vás odškodní a ako žiadať o odškodné?

Právne nároky pri zle poskytnutej zdravotnej starostlivosti, Nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup úradníkov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou každoročne zisťuje nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti v desiatkach prípadov. V takýchto prípadoch je možné žiadať o náhradu škody. Orientujte sa aj v tejto oblasti.

Bojujte aj proti úradníkom a ich nezákonným rozhodnutiam a nesprávnym úradným postupom. Požiadajte o náhradu škody a žiadajte kompenzáciu od štátu.

Nájomné vzťahy

Ste nájomcom alebo naopak prenajímate nehnuteľnosť? Poznajte svoje práva a nenechajte sa oklamať. Základom je správny výber právneho režimu uzatvorenia nájomnej zmluvy a rovnomerné rozloženie práv a povinností vyplývajúce pre obe zmluvné strany.

Vyznajte sa v osobitných právnych režimov nájomných vzťah, ktoré výrazne ovplyvňujú podmienky nájmu a možnosti skončenia nájmu.

Vyživovacia povinnosť, domáce násilie v rodine

Vyhýba sa Váš bývalý manžel vyživovacej povinnosti stanovenej súdom na dieťa? Túto kritickú situáciu s neplatením výživného rieši zákon o náhradnom výživnom. Čo robiť v prípade, že dochádza k opakovanému napadnutiu zo strany člena domácnosti a spolužitie sa stalo neznesiteľným?

Urobte kroky pre svoju ochranu a podajte návrh na obmedzenie užívacieho práva k domu alebo bytu, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčte.